Theo đó, các cấp CĐ tập trung vận động và truyền thông đến CNVC-LĐ thay đổi hành vi, mở rộng việc tiếp cận các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị bằng thuốc kháng virus cho người nhiễm HIV. Tuyên truyền cho CNVC-LĐ hiểu về lợi ích của tư vấn xét nghiệm sớm HIV và xét nghiệm định kỳ với nhóm có hành vi nguy cơ cao, hiểu về lợi ích của điều trị bằng thuốc ARV. Các cấp CĐ cũng tuyên truyền để CNVC-LĐ biết rõ quyền lợi, mức đóng, mức hưởng, thủ tục tham gia cũng như cách sử dụng BHYT khi khám chữa bệnh BHYT.

Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP HCM tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS trong CNVC-LĐ
Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP HCM tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS trong CNVC-LĐ

Mục tiêu 90-90-90 là 90% số người nhiễm HIV được biết tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% số người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp, ổn định.

Tin-ảnh: H.Đào