Tuyên truyền phòng chống virus Zika cho công nhân

Bà Lại Thị Thu Hương, Trưởng Phòng Truyền thông Trung tâm Y tế dự phòng quận Gò Vấp, đã cung cấp thông tin về các nguy cơ, tác hại, đường lây truyền của virus Zika và các biện pháp phòng tránh giúp cho công nhân nâng cao ý thức tự giác, chủ động trong việc thực hiện. Bà Hương cũng hướng dẫn các biện pháp như: vệ sinh nhà cửa, đậy kín dụng cụ chứa nước; không để đọng nước ở máng xối, công trình xây dựng; tiêu hủy các vật phế thải đọng nước; diệt lăng quăng; không cho muỗi đốt bằng cách ngủ mùng hoặc thay quần áo dài tay... để phòng bệnh sốt xuất huyết và Zika hiệu quả.

T.Nga