Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 313-CV/TU về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (LĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo Công văn gửi Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc, các sở, ngàng, các huyện, thị, TP... để triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 68 (gói 26.000 tỉ đồng), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng LĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn bảo đảm kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, điều kiện, nội dung hỗ trợ và đảm bảo công khai, minh bạch.

Bí thư Thanh Hóa: Tuyệt đối không để xảy ra sai sót, trục lợi chính sách gói 26.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công nhân, người lao động làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp tại Thanh Hóa đang rất mong chờ gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng của Chính phủ - Ảnh Tuấn Minh

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong thực hiện chính sách hỗ trợ, tuyệt đối không để xảy ra lợi dụng, trục lợi chính sách.

Công văn cũng yêu cầu cùng với ngân sách trung ương, UBND tỉnh tính toán bố trí, sử dụng ngân sách địa phương từ nguồn dự phòng ngân sách (bao gồm cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã), quỹ dự trữ tài chính địa phương, nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng LĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo theo nguyên tắc, chế độ hỗ trợ quy định.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ngày 13-7, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, lưu ý Nghị quyết 68 của Chính phủ rất quan trọng, cần thiết và cấp bách. Theo ông Tuấn, Nghị quyết liên quan đến rất nhiều đối tượng thụ hưởng, rất nhiều điểm mới, thời gian triển khai khẩn trương. Vì vậy rất cần sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cho biết gói hỗ trợ của Chính phủ (26.000 tỉ đồng) là sự khích lệ tinh thần rất lớn đối với NLĐ và người sử dụng LĐ."Để chính sách đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành chức năng cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của các chính sách này; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện phải tiến hành đồng bộ, nghiêm túc, đúng đối tượng, đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, không để lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân"- ông Hưng chỉ đạo.

Ông Đỗ Trọng Hưng cũng yêu cầu các cấp ủy đảng phải tăng cường lãnh đạo, trực tiếp, toàn diện việc tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong thực hiện chính sách.

Trong năm 2020, trong quá trình thực hiện hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng, tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra tình trạng nhiều người dân là hộ giàu có, khá giả, nhiều cán bộ xã... nhưng vẫn lọt vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để trục lợi chính sách. Sự việc sau đó được nhiều cơ quan báo chí phanh phui (trong đó có Báo Người Lao Động). Nhiều tổ chức, cá nhân, lãnh đạo địa phương đã bị xử lý kỷ luật trong sự việc này.
Tuấn Minh