Tại buổi tập huấn, các cán bộ CĐ cơ sở đã được hướng dẫn cách quản lý số lượng, phát triển đoàn viên mới, làm dữ liệu cho việc đổi thẻ đoàn viên… Thẻ đoàn viên mới sẽ tích hợp, ứng dụng các chương trình phúc lợi đoàn viên, bảo đảm tính năng đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý, đồng thời phần mềm quản lý được xác lập theo dõi, cập nhật trên cùng hệ thống, phục vụ công tác quản lý đoàn viên CĐ các cấp.

Ứng dụng công nghệ quản lý đoàn viên - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tham gia tập huấn

Chương trình nhằm giúp cán bộ CĐ nắm bắt và sử dụng các tính năng của phần mềm trong công tác quản lý đoàn viên và giúp đoàn viên sử dụng thẻ tích hợp hiệu quả.

Tin-ảnh: N.Hà