Đại hội có 200 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 98.000 đoàn viên trên địa bàn. Nét nổi bật trong hoạt động CĐ quận nhiệm kỳ qua là có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ. Cụ thể, LĐLĐ quận đã tổ chức các chương trình văn nghệ, thể thao gây quỹ chăm lo cho CNVC-LĐ khó khăn, tặng sổ tiết kiệm, nuôi heo đất, trao mái ấm CĐ, khám chữa bệnh miễn phí, tặng thẻ BHYT...

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Công đoàn - Ảnh 1.

Bà Trần Kim Yến (bìa phải), Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng cờ thi đua xuất sắc cho tổ chức Công đoàn quận 1

Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu: phấn đấu đến năm 2023 thành lập CĐ cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên; hằng năm có 90% CĐ cơ sở khu vực nhà nước đạt vững mạnh và đến cuối nhiệm kỳ có 60% CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước có từ 100 đoàn viên trở lên đạt CĐ cơ sở vững mạnh; đến năm 2023, kết nạp 30.000 đoàn viên; bồi dưỡng và giới thiệu ít nhất 1.500 lượt đoàn viên ưu tú cho Đảng; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ CĐ, pháp luật lao động, Luật CĐ, Luật BHXH cho cán bộ CĐ; 100% cán bộ chuyên trách được đào tạo về lý luận và nghiệp vụ; hằng năm, tổ chức ít nhất một hội thi tay nghề cho CNVC-LĐ...

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP, cho rằng trong nhiệm kỳ mới, CĐ quận 1 cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động CĐ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ CĐ về trình độ chuyên môn, kỹ năng thương lượng, kỹ năng giám sát… Bên cạnh đó, các phong trào thi đua phải gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy hiệu quả Giải thưởng Lưu Chí Hiếu để thúc đẩy phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo... Dịp này, tổ chức CĐ quận 1 nhận cờ thi đua xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012-2017 của LĐLĐ TP.

Tin-ảnh: H.Đào