Công văn nêu rõ: Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài, để bảo đảm công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo trong năm học 2020, Tổng cục GDNN đề nghị các sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở GDNN chủ động thiết lập các chuyên trang về tuyển sinh của các trường trên các trang mạng xã hội (Facebook, Twitter, Viber, Zalo...) hoặc trên các website của trường để thực hiện công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh online; xây dựng, bổ sung công cụ hỗ trợ trực tuyến (live chat) trên các website của trường và thường xuyên cử cán bộ, giáo viên quản lý, theo dõi nhằm kịp thời hỗ trợ người học trong việc tìm hiểu thông tin, tư vấn nghề nghiệp và đăng ký dự tuyển.

Ứng dụng công nghệ vào đào tạo - Ảnh 1.

Học viên tại một trường nghề

Tùy từng điều kiện cụ thể, các trường nghiên cứu, điều chỉnh kế hoạch, chương trình đào tạo, phân công giáo viên giảng dạy cho phù hợp nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 còn kéo dài; xây dựng và phát triển hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến, hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning).

Tin-ảnh: G.Nam