Như vậy có quá bất công đối với những người làm việc mỗi ngày 8 giờ hay không?”.

 

Ưu đãi lao động giỏi

 

Bà Thái Nguyễn Anh Thư, trưởng phòng tài chính, trả lời: Công ty có sử dụng một số lao động có tay nghề chuyên môn, kỹ thuật cao làm công việc thiết kế. Những người này được khoán việc chứ không cần có mặt thường xuyên. Do công việc của họ rất quan trọng, mang lại hiệu quả cao nên công ty đặc biệt trọng dụng, ưu đãi. Đây là chính sách riêng của công ty và chỉ được áp dụng với số ít người chứ không phải là phân biệt đối xử hoặc thiếu công bằng với số đông lao động.