Ông Võ Đức Minh, giám đốc công ty, trả lời: Điều 124 Bộ Luật Lao động quy định thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 6 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm. Trường hợp vi phạm liên quan đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh thì thời hiệu xử lý kỷ luật tối đa là 12 tháng. Do các vi phạm của chị Sương liên quan đến vấn đề tài chính nên thời hiệu xử lý kỷ luật là 12 tháng. Như vậy, quyết định xử lý kỷ luật của công ty đối với chị Sương vẫn trong thời gian luật định.

Vẫn còn thời hiệu - Ảnh 1.