Hai đơn vị sẽ xây dựng lực lượng lao động nòng cốt là công nhân (CN) để đề xuất, kiến nghị giải pháp hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thu nhập, đời sống, nhà ở… cho nữ CN. Hai đơn vị phối hợp tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập đô thị trong nữ CN; tổ chức vận động chăm lo cho nữ CN khó khăn có điều kiện về quê đón Tết; vận động chủ nhà trọ không tăng giá thuê phòng…

Vận động chủ nhà trọ không tăng giá - Ảnh 1.

LĐLĐ quận 5, TP HCM ký kết cùng Hội LHPN quận về chương trình phối hợp hoạt động

LĐLĐ quận 5 và Hội LHPN quận cùng đề xuất kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp có đông lao động nữ như giám sát bữa ăn giữa ca, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động.

Tin-ảnh: N.Hà