Ngoài đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, các cấp Công đoàn TP cần vận động để đoàn viên, CNVC-LĐ, đặc biệt là công nhân các KCX-KCN, không xả rác ra đường, kênh rạch, bỏ rác đúng nơi quy định và thực hiện nếp sống văn minh đô thị tại địa phương cư trú và nơi làm việc.

Vận động CNVC-LĐ giữ vệ sinh môi trường - Ảnh 1.

Công nhân dôn dẹp vệ sinh môi trường

Ngoài ra, các cấp Công đoàn thường xuyên đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng trang bị kiến thức cơ bản về tác hại của ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống người dân cho đoàn viên và CNVC-LĐ; phối hợp tổ chức các hội thi, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về nội dung "Bảo vệ môi trường", "Không xả rác ra đường và kênh rạch", "Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn", "Không sử dụng chất thải nhựa"…

Tin-ảnh: N.Hà