Bà Nguyễn Thu Hương. Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM (bìa trái), trao đổi với các chủ doanh nghiệp
Bà Nguyễn Thu Hương. Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM (bìa trái), trao đổi với các chủ doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh, đã giới thiệu về hệ thống CĐ, cơ sở pháp lý và vai trò của tổ chức CĐ Việt Nam; nhấn mạnh việc thành lập CĐ cơ sở mang lại lợi ích thiết thân cho CNVC-LĐ và cả DN.

Để tuyên truyền hiệu quả, LĐLĐ quận Bình Thạnh sẽ tặng Báo Người Lao Động thời hạn 1 năm cho khoảng 400 DN chưa thành lập CĐ. Các đơn vị có nhu cầu đăng ký tại trụ sở LĐLĐ quận.

T.Nga