Nguyễn Kim Thu (thunguyenthikim85@gmail.com) hỏi: "Tôi có thẻ BHYT theo diện nuôi mẹ Việt Nam anh hùng và nơi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu là ở Bệnh viện Đa khoa huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay, tôi tạm trú tại quận Tân Phú, TP HCM thì có được sử dụng thẻ BHYT để khám bệnh tại các bệnh viện ở TP không?"

- BHXH TP HCM trả lời: Theo khoản 3, điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHYT và Công văn 943/BHXH-CSYT của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT thì việc KCB BHYT đã được thông tuyến kể từ ngày 1-1-2016. Theo đó, người bệnh có thể đăng ký KCB theo thẻ BHYT ở các bệnh viện tuyến quận, huyện trên toàn quốc. Như vậy, chị Thu đăng ký KCB BHYT ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộ Đức thì vẫn có thể KCB tại các cơ sở KCB tuyến quận, huyện ở TP. Ngoài ra, người bệnh đi khám ở các bệnh viện đa khoa tỉnh, TP (được Bộ Y tế giao là tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật) cũng được quỹ BHYT thanh toán 60% chi phí theo mức quyền lợi.