Chương trình đã thu hút 17 đội thi và sự tham gia cổ vũ của gần 200 cổ động viên.

Các đội thể hiện nội dung thi bằng các bài hát cải biên, thơ ca, hò vè, tiểu phẩm tuyên truyền theo chủ đề về bình đẳng giới.

Hội thi nhằm đẩy mạnh và tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của CNVC-LĐ về giới và bình đẳng giới; nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, tiến tới xóa bỏ phân biệt đối xử về giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

Vì những người phụ nữ quanh ta - Ảnh 1.

Các đội tuyên truyền bình đẳng giới bằng các bài vè dễ nhớ

Vì những người phụ nữ quanh ta - Ảnh 2.

Dù gái hay trai, các gia đình cũng dừng lại ở 2 con để nuôi dạy tốt

Vì những người phụ nữ quanh ta - Ảnh 3.

Sự bình đẳng chỉ có thể thực hiện được khi có sự góp sức của gia đình chồng

Vì những người phụ nữ quanh ta - Ảnh 4.

Bình đẳng để xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc

Tin-ảnh: H.Đào