Dự thảo quy định các hành vi, mức phạt, biện pháp khắc phục đối với những vi phạm về thực hiện quyền CĐ; về phân biệt đối xử vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động CĐ; sử dụng các biện pháp kinh tế hoặc biện pháp gây bất lợi đối với tổ chức và hoạt động CĐ; đóng kinh phí CĐ. Trong đó, mức phạt thấp nhất là 10 triệu đồng, cao nhất 75 triệu đồng - cao hơn so với quy định hiện hành của Nghị định 95/CP.

Đại biểu góp ý kiến cho dự thảo
Đại biểu góp ý kiến cho dự thảo

Góp ý cho dự thảo, hầu hết cán bộ CĐ đồng tình về việc nâng mức xử phạt. Nhiều cán bộ phân tích mức phạt hiện nay thấp, một số doanh nghiệp sẵn sàng nộp tiền và tiếp tục vi phạm. Nhiều đại biểu cũng cho rằng cần mô tả rõ các hành vi vi phạm để dễ xác định sai phạm và xử phạt.

Tin-ảnh: T.Nga