Dù các ngành khác có bước tăng trưởng tốt nhưng nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản vẫn nằm trong các ngành có mức năng suất lao động thấp nhất nền kinh tế. Báo cáo cho thấy Việt Nam hiện có gần 16 triệu hộ nông thôn. Dù được coi là nước xuất khẩu nông sản lớn của thế giới nhưng năng suất lao động nông nghiệp đang rất thấp. Cụ thể, ngành trồng trọt chỉ đạt 204.000 đồng/ngày công, chăn nuôi 228.000 đồng và thủy sản 275.000 đồng/ngày công. Theo báo cáo về "Triển vọng phát triển châu Á năm 2017" của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), sản lượng nông nghiệp bình quân trên mỗi lao động ở Việt Nam chỉ bằng 1/3 của Indonesia; chưa bằng một nửa so với Thái Lan, Philippines.

Việt Nam sẽ thiếu lao động có trình độ cao cho nông nghiệp 4.0 - Ảnh 1.

Công nhân làm việc cùng chuyên gia nước ngoài tại trang trại của VinEco

VEPR dự báo đến năm 2020, lĩnh vực nông nghiệp sẽ thiếu 3,2 triệu lao động đã qua đào tạo. Việt Nam đang thiếu lao động có trình độ cao và kỹ năng chuyên nghiệp để đáp ứng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời kỳ 4.0. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay và với 70% dân số vẫn sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực nông thôn là yêu cầu cấp thiết.

Tin-ảnh: G.Nam