Đối tượng xét chọn là chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban nữ công CĐ cơ sở, nghiệp đoàn có thời gian giữ chức vụ ít nhất 3 năm; có tâm huyết với hoạt động CĐ, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Số lượng biểu dương là 90 cán bộ CĐ.

Vĩnh Long: Xét chọn biểu dương 90 cán bộ Công đoàn tiêu biểu - Ảnh 1.

Đại diện LĐLĐ Vĩnh Long khen thưởng cá nhân có thành tích tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Theo ông Huỳnh Bá Long, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long, mục đích tuyên dương nhằm cổ vũ, động viên phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở và nghiệp đoàn trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức CĐ. Thời gian tổ chức hội nghị tuyên dương dự kiến là tháng 7-2019.


C.Tuấn