- BHXH TP HCM trả lời: Ngày 5-7, BHXH TP đã ban hành văn bản 2525/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện lập danh sách xác nhận NLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND TP HCM. Cụ thể, đối với trường hợp NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ từ 30 ngày liên tục trở lên (tính từ ngày 1-5 đến hết ngày 31-12-2021) và đang tham gia BHXH bắt buộc (tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương) thì người sử dụng lao động lập 2 bản danh sách theo Mẫu số 1 (ban hành kèm theo Công văn 2209/UBND-KT) gửi đến BHXH TP Thủ Đức, quận - huyện nơi đơn vị trú đóng (không căn cứ cơ quan BHXH nơi đang quản lý) qua bưu điện, đồng thời gửi file dữ liệu (Mẫu số 1) cho chuyên viên quản thu nơi cơ quan BHXH đang quản lý đơn vị qua Zalo hoặc email để được giải quyết xác nhận. Khi cơ quan BHXH xác nhận Mẫu số 1, các trường hợp không đủ điều kiện sẽ được thông báo qua email (hoặc tin nhắn) để người sử dụng lao động rà soát, kê khai bổ sung vào đợt sau (nếu có). Đề nghị chị Thư thực hiện theo quy định trên để được hưởng chính sách hỗ trợ.