Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã báo cáo những thay đổi, bổ sung trong nội dung của đề án sau buổi làm việc với bà Trương Thị Mai vào ngày 20-12-2016.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh: Công đoàn Việt Nam không chỉ là tổ chức đại diện cho người lao động; chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động mà còn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin cho nhân dân và người lao động trên cả nước vào sự lãnh đạo của Đảng. Do đó bà Trương Thị Mai đề nghị Ban Soạn thảo đề án cần tập trung, bám sát các văn bản của Đảng và các luật có liên quan để hoàn thiện; chỉ rõ việc cần thiết đổi mới về phương thức lãnh đạo của Đảng với Công đoàn cho phù hợp với tình hình mới.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết ban soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của đoàn công tác để hoàn thiện đề án, trình Bộ Chính trị trong tháng 8-2017.

V.Duẩn