Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý hoạt động tuyên truyền cần hướng đến mục tiêu cung cấp đầy đủ kiến thức phòng chống HIV/AIDS và mại dâm cho công nhân (CN), đặc biệt là người nhập cư tại các KCX-KCN; giáo dục truyền thống văn hóa và xây dựng lối sống lành mạnh cho CN ở trọ. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn (CĐ) cần xây dựng và nhân rộng mô hình truyền thông, an ninh trật tự tại các KCX-KCN, ưu tiên thành lập các khu nhà trọ CN không có ma túy, tội phạm. Để hoạt động tuyên truyền đi vào chiều sâu và góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa tệ nạn xã hội trong CN, các cấp CĐ cần linh hoạt lồng ghép nội dung sinh hoạt thông qua các hội thảo, mít tinh, sinh hoạt câu lạc bộ.


Bà Nguyễn Thị Thành - một chủ nhà trọ tại huyện Hóc Môn, TP HCM - giúp công nhân xây dựng lối sống lành mạnh. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Bà Nguyễn Thị Thành - một chủ nhà trọ tại huyện Hóc Môn, TP HCM - giúp công nhân xây dựng lối sống lành mạnh. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Ngoài vận động doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS và mại dâm, các cấp CĐ cần khuyến khích chủ sử dụng lao động nhận người lao động nhiễm HIV, người sau cai nghiện, người đang điều trị nghiện... vào làm việc tại doanh nghiệp.

T.Ngôn