Mục tiêu là đầu tư xây dựng nhà ở, nhà trẻ, siêu thị và các công trình văn hóa, thể thao tại các KCX-KCN nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp hành động của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội để tạo điều kiện nâng cao đời sống công nhân (CN) trong các KCX-KCN, để tổ chức CĐ nâng cao hơn nữa vị thế của mình trong các mối quan hệ chính trị giữa Đảng, chính quyền và CĐ. Đây cũng là phương thức để tập hợp và phát triển đoàn viên trong tình hình mới.

Xây dựng nhà ở cho công nhân tại các KCX-KCN - Ảnh 1.

Nhà ở giá 100 triệu đồng được tỉnh Bình Dương xây dựng để bán cho công nhân

Theo đề án, phấn đấu từ năm 2017 đến năm 2018 hoàn thành 10 thiết chế của CĐ tại KCX-KCN; từ năm 2018 - 2020 hoàn thành và đưa vào sử dụng 40 thiết chế của CĐ tại các KCX-KCN. Đến năm 2030, phấn đấu tất cả các KCX-KCN trên cả nước đều có thiết chế của CĐ, từ đó nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên và CN lao động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Xây dựng nhà ở cho công nhân tại các KCX-KCN - Ảnh 2.

Con công nhân vui chơi tại các khu nhà ở xã hội do UBND tỉnh Bình Dương xây dựng

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp mà Đề án đặt ra là UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có trách nhiệm tạo môi trường thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính... để đầu tư phát triển nhà ở cho CN tại các KCX-KCN trên địa bàn để CN lao động... được thuê, thuê mua và mua cải thiện chỗ ở. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở cho CN, có cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án xây dựng nhà ở cho CN tại các KCX-KCN.

Đ.Viên Ảnh: HOÀNG TRIỀU