Có nhiều người làm việc liên tục 6 tháng nhưng cũng không được ký hợp đồng lao động”.

Tập thể lao động thời vụ (Công ty SXTM Phong Châu, quận Tân Phú, TP HCM)

Xem xét ký hợp đồng cho lao động thời vụ

- Ông Huỳnh Văn Tư, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Do tính chất công việc làm hàng nông sản xuất khẩu theo mùa vụ nên công ty sử dụng khá nhiều lao động công nhật. Những người này làm ngày nào được trả công ngày đó, không ràng buộc bằng hợp đồng lao động và rất ít người làm việc ổn định. Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi sẽ rà soát lại. Nếu thật sự có người lao động làm việc liên tục trên 3 tháng và có nguyện vọng gắn bó, chúng tôi sẽ xem xét, ký hợp đồng, đóng các loại bảo hiểm cho họ.