- BHXH Việt Nam trả lời: Nhằm hỗ trợ cá nhân đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH có thể chủ động lấy lại được mật khẩu để đăng nhập ứng dụng "VssID - BHXH số" hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam đã triển khai hình thức cấp lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID qua phương thức nhắn tin đến đầu số 8079. Để lấy lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID hoặc Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, ông sử dụng dịch vụ tin nhắn với cú pháp như sau: "BH (dấu cách) MK (dấu cách) mã số BHXH" gửi tới đầu số 8079 từ số điện thoại đã kê khai khi đăng ký VssID. Ví dụ: Mã số BHXH 1234567xxx cần lấy lại mật khẩu, ông soạn tin nhắn gửi tới đầu số 8079 với cú pháp sau: BH MK 1234567xxx . Trường hợp hệ thống kiểm tra số điện thoại gửi tin nhắn đúng mã số BHXH trong nội dung tin nhắn và đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, hệ thống sẽ trả về nội dung tin nhắn: "Cap lai mat khau thanh cong. Tai khoan: 1234567xxx/Mat khau: 22xx99".

Các trường hợp số điện thoại nhắn tin không đúng số điện thoại đã đăng ký với mã số BHXH hoặc mã số BHXH sai cấu trúc (không phải 10 ký tự số), tin nhắn sai cú pháp... hệ thống sẽ gửi phản hồi đến số điện thoại đã gửi tin nhắn. Ông có thể liên hệ đến cơ quan BHXH địa phương nơi bạn đăng ký tài khoản VssID hoặc liên hệ đến Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam số 1900 9068 hoặc số 024 37899999 (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ.