Trong đó, BHXH bắt buộc là 14,78 triệu người, BHXH tự nguyện là 890.000 người. Số người tham gia BHYT là 86,24 triệu người, đạt 89,1% dân số.

Theo BHXH Việt Nam, thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng BHXH các tỉnh, thành phố đã nỗ lực thực hiện các giải pháp thu, thu nợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Hiện công tác thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) toàn ngành đạt 77,3% kế hoạch; tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN chiếm 5,5% số phải thu.

Xử lý nghiêm doanh nghiệp chây ì nợ bảo hiểm - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết ngành sẽ tăng cường rà soát dữ liệu, nắm tình hình tại địa phương để xác định, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các đối tượng tiềm năng, có thu nhập để tuyên truyền, vận động tham gia bằng nhiều hình thức phù hợp. Đồng thời, tăng cường thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp nợ từ 3 tháng trở lên, đơn vị chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ cho người lao động; chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý đối với các doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.

D.Thu