Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 27.678 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền phải truy đóng là 79,82 tỉ đồng; 39.021 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 43,31 tỉ đồng. Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra là 2.088 tỉ đồng; số tiền nợ các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra hơn 1.127 tỉ đồng. Để răn đe các doanh nghiệp sai phạm, BHXH đã ban hành 631 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt phải thu là 22,23 tỉ đồng, đến nay đã thu được 4,25 tỉ đồng.

Xử lý nghiêm doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng BHXH - Ảnh 1.

Công nhân Công ty Giày dép Vĩnh Phong luôn được trích nộp BHXH, BHYT đầy đủ

Từ đây đến cuối năm, ngoài triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng, BHXH Việt Nam sẽ tập trung chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử lý khi có dấu hiệu trốn đóng, nợ đọng BHXH kéo dài gây thiệt thòi quyền lợi người lao động.

Tin-ảnh: K.Chi