Ông Lê Văn Đô, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh của NLĐ, chúng tôi đã kiểm tra và chưa phát hiện việc bớt xén tiền ăn của NLĐ. Tuy vậy, công ty sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng bữa ăn, đồng thời treo hộp thư góp ý để NLĐ phản ánh kịp thời. Công ty xin hứa sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm khắc nếu phát hiện nhân viên phụ trách bữa ăn của công nhân có tiêu cực.