Xử lý nghiêm tình trạng bóc lột lao động trẻ em - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tại hội thảo, Cục Trẻ em - Bộ LĐ-TB-XH cho biết TP HCM có hơn 80.000 trẻ em đang tham gia hoạt động kinh tế, trong đó chủ yếu là trẻ tuổi từ 15-17 (chiếm 11,5%). Dù là nơi có hệ thống bảo vệ trẻ em tốt nhất cả nước nhưng do trẻ nhập cư quá nhiều nên các cơ quan chức năng lúng túng, khó kiểm soát tình trạng LĐTE. Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp giữa TP HCM và các địa phương có nhiều trẻ em đến TP chưa rõ ràng, thường xuyên, dẫn đến LĐTE có nguy cơ cao bị bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục, bạo lực.

Theo các đại biểu, để phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức sản xuất - kinh doanh có sử dụng LĐTE và xử lý kịp thời, nghiêm minh trường hợp vi phạm. Các địa phương có LĐTE đi và đến cần có sự phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin kịp thời về số lượng trẻ nhằm đề ra giải pháp quản lý hiệu quả…

M.Chi