Xử lý hành vi cưỡng bức lao động trẻ em

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm phải kiên quyết xử lý và thực hiện các biện pháp bảo vệ người lao động.

UBND TP HCM cũng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các quận - huyện phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật lao động và các pháp luật liên quan, đặc biệt về lao động trẻ em, lao động cưỡng bức nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động, người sử dụng lao động và người dân trên địa bàn TP. Công an TP phối hợp rà soát địa bàn, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, đăng ký lưu trú tại địa phương, xử lý nghiêm khắc các hành vi sử dụng lao động trẻ em trái với quy định của pháp luật.

K.Linh