Xử phạt 4 doanh nghiệp XKLĐ gần 900 triệu đồng

Theo đó, 4 DN là Công ty CP Đầu tư và Hợp tác quốc tế Thăng Long, Công ty CP Thương mại dịch vụ và Tư vấn giáo dục Hoàng Phát, Công ty CP Việt Hà - Hà Tĩnh, Công ty CP Vận tải biển và XKLĐ bị xử phạt hành chính 887 triệu đồng.

Song song với xử phạt hành chính, 3 DN bị xử phạt bổ sung với hình thức tạm đình chỉ hoạt động đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài. Theo đó, Công ty CP Đầu tư và Hợp tác quốc tế Thăng Long bị đình chỉ 6 tháng kể từ ngày 1-4, Công ty CP Thương mại dịch vụ và Tư vấn giáo dục Hoàng Phát bị đình chỉ 9 tháng kể từ ngày 23-3 và Công ty CP Việt Hà - Hà Tĩnh bị đình chỉ 9 tháng kể từ ngày 23-3.

Các DN bị đình chỉ hoạt động do bị xử phạt vi phạm hành chính 2 lần trở lên trong thời hạn 12 tháng hoặc sai phạm có tính chất, mức độ nghiêm trọng. Trong đó, Công ty CP Thương mại dịch vụ và Tư vấn giáo dục Hoàng Phát bị xử phạt nặng nhất với mức phạt hành chính hơn 462 triệu đồng và tạm đình chỉ hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng.

Sai phạm của công ty này theo quyết định xử phạt của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài; không báo cáo định kỳ về hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo luật định, không trực tiếp tuyển chọn lao động, lợi dụng hoạt động đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn NLĐ; cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài của DN để đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; không cấp giấy chứng nhận tham gia Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước cho NLĐ theo quy định.

Th.Thảo