Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dự thảo nghị định gồm 6 chương, 56 điều. Đáng lưu ý là chương II quy định cụ thể về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực lao động.

Chế tài doanh nghiệp buộc NLĐ thử việc quá thời gian quy định - Ảnh 1.

Dự thảo đề xuất phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động yêu cầu người lao động thử việc quá 1 lần đối với một công việc

Điều 8 dự thảo nghị định nêu rõ mức xử phạt khi NSDLĐ cố tình vi phạm quy định về thử việc. Theo đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với NSDLĐ khi có một trong các hành vi sau đây: Yêu cầu thử việc đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo mùa vụ; không thông báo kết quả công việc NLĐ đã làm thử theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với NSDLĐ khi có những hành vi như: yêu cầu NLĐ thử việc quá 1 lần đối với một công việc; thử việc quá thời gian quy định; trả lương cho NLĐ trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó; kết thúc thời gian thử việc, NLĐ vẫn tiếp tục làm việc mà người sử dụng lao động không giao kết HĐLĐ với NLĐ.

Đáng lưu ý ở Điều 6 (Vi phạm về tuyển, quản lý lao động), dự thảo đề xuất phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với NSDLĐ khi có một trong các hành vi sau đây: Không thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động hoặc thông báo ít hơn 05 ngày làm việc trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của NLĐ hoặc thông báo không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật; không thông báo công khai kết quả tuyển lao động hoặc thông báo sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động.

Chế tài doanh nghiệp buộc NLĐ thử việc quá thời gian quy định - Ảnh 2.

Khoản 2, Điều 6 cũng nêu rõ phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối vớigười sử dụng lao động thu tiền của người lao động tham gia tuyển lao động

Khoản 2, Điều 6 cũng nêu rõ phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với NSDLĐ có một trong các hành vi sau đây: Thu tiền của NLĐ tham gia tuyển lao động; không lập sổ quản lý lao động; lập sổ quản lý lao động không đúng thời hạn, không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật; không ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về NLĐ vào sổ quản lý lao động khi HĐLĐ có hiệu lực; không cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động.

Tin -ảnh: K.Linh