Sau 4 ngày làm việc tập trung, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 30-7, Đại hội (ĐH) XI Công đoàn (CĐ) Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã bế mạc.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN Đặng Ngọc Tùng (thứ 2 từ phải sang) cùng các
 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN nhiệm kỳ 2013-2018. Ảnh: NGUYỄN QUYẾT
Tại phiên bế mạc, ĐH đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến của đại biểu về các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2013-2018; báo cáo tiếp thu của Đoàn Chủ tịch ĐH về các ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) khóa X tại ĐH XI và báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam. ĐH cũng nghe báo cáo kết quả bầu Đoàn Chủ tịch, chủ tịch, các phó chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI. Theo đó, tại kỳ họp thứ nhất, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 24 ủy viên. Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, được bầu lại làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI. Năm phó chủ tịch là ông Mai Đức Chính, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, ông Nguyễn Văn Ngàng, ông Trần Văn Lý và ông Trần Thanh Hải. BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 15 thành viên do ông Đỗ Xuân Học làm chủ nhiệm.
Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI Ảnh: NGUYỄN QUYẾT

ĐH đã xác định 11 nhóm chỉ tiêu phấn đấu và 4 chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới, trong đó có 7 nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của CĐ, còn lại là chỉ tiêu CĐ tham gia thực hiện. Bốn chương trình hành động được đề ra tại ĐH gồm: Chương trình "Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018"; "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐ"; "Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể"; "Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động". Nhằm thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng đề ra, ĐH cũng xác định 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, nổi bật là chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ và các cấp CĐ cả nước phát huy mạnh mẽ truyền thống và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức CĐ Việt Nam; quyết tâm phấn đấu đi tiên phong trong thực hiện phương châm "Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ), vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ". Trước mắt, dấy lên phong trào thi đua yêu nước liên tục sôi nổi và rộng khắp trong CNVC-LĐ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013.

VĨNH TÙNG - NGUYỄN QUYẾT - VĂN DUẨN