Bà Lê Hoàng Ngọc Mai, phó giám đốc công ty, trả lời: Việc chị Âu yêu cầu công ty cho nghỉ việc, giải quyết chế độ mất việc là không hợp lý. Bởi lẽ, thời điểm công ty sáp nhập xảy ra đã lâu và chị Âu cũng đã ký lại hợp đồng lao động với chức danh công việc mới. Nếu như ngay thời điểm công ty chuyển chị sang bộ phận kinh doanh, thấy không phù hợp và công ty không thể bố trí công việc khác, phải cho chị nghỉ việc thì công ty mới giải quyết chế độ mất việc. Còn hiện tại, nếu chị Âu thấy công việc không phù hợp và muốn chấm dứt hợp đồng thì có thể nộp đơn, chúng tôi sẽ xem xét giải quyết đúng quy định.

Yêu cầu không hợp lý - Ảnh 1.