So với trước, 2020 là năm xảy ra lắm chuyện trên mạng, những hành vi xấu xí để câu view, like nhiều hơn, nặng hơn, phổ biến vẫn là những tin giả, dựng chuyện, suy diễn, soi mói, xâm phạm bí mật riêng tư cá nhân…

Thật ra, đó cũng chỉ là "chuyện bình thường trên mạng" nhưng điều đáng sợ là ngày càng có thêm những kẻ lợi dụng những đặc trưng của mạng như nặc danh, lan tỏa rộng và nhanh… để phục vụ cho những mưu đồ tư lợi và cá nhân của mình. Họ dùng các nội dung mà mình đưa lên mạng tấn công đối thủ, người bị họ thù ghét, hay đơn giản là "thấy khó ưa". Tất cả những kẻ có những hành vi xấu xí, có hại trên mạng chính là những kẻ gieo rắc những bụi cỏ lùng trên cánh đồng tri thức nhân loại. Nó làm môi trường mạng xấu đi và trở nên có hại cho cộng đồng xã hội.

Chúng ta không ảo tượng để nghĩ rằng có thể phát quang được hết những cỏ dại trên mạng xã hội. Vì thế, người dùng mạng phải có ý thức và biết cách tự bảo vệ chính mình và người thân của mình. Tốt hơn nữa là thể hiện trách nhiệm bảo vệ cộng đồng. Biện pháp để trị các thói tật xấu xí, có hại trên mạng là một sự kết hợp tổng hòa và đồng lòng, đồng bộ. Nhà mạng có cơ chế rà soát và kiểm soát các nội dung có hại trên nền tảng mình và xử lý nghiêm minh, không vì muốn làm hài lòng một số ít người dùng mà gây hại cho số đông. Các cơ quan chức năng quản lý có các quy luật cụ thể để ngăn chặn và trừng phạt những kẻ vi phạm. Và trên hết là cộng đồng mạng với ý thức trách nhiệm chung tay làm sạch đẹp môi trường mạng. Cụ thể là lan tỏa, chia sẻ những nội dung tốt đẹp và phát hiện, báo cáo cho nhà mạng những nội dung có hại.

Phạm Hồng Phước