Thiết bị mạng lõi và không dây 5G của Huawei (gồm 5G RAN gNodeB, 5G Core UDG, UDM, UNC, UPCF và LTE eNodeB) vừa vượt qua bài đánh giá của Chương trình Đảm bảo an ninh thiết bị mạng (NESAS) của Hiệp hội Thông tin di động toàn cầu (GSMA).

5G của Huawei vượt qua chuẩn đánh giá bảo mật của GSMA - Ảnh 1.

5G của Huawei đạt chuẩn an ninh thiết bị mạng của GSMA (Nguồn: Huawei)

NESAS là một chương trình đánh giá an ninh mạng được chuẩn hóa bởi tổ chức GSMA và 3GPP, cùng với các nhà khai thác viễn thông lớn, các nhà cung cấp, đối tác và các cơ quan quản lý trên toàn cầu. Chương trình cung cấp khung bảo đảm an ninh để cải thiện năng lực bảo mật trong toàn ngành viễn thông di động.

Đây là một chương trình mang tính tự nguyện để những nhà cung cấp thiết bị mạng đưa các quy trình phát triển và vòng đời sản phẩm của họ vào cuộc đánh giá bảo mật toàn diện theo yêu cầu bảo mật của NESAS. Ngoài ra, NESAS cũng sử dụng các bài kiểm tra bảo mật do 3GPP xác định để đánh giá tính bảo mật của thiết bị mạng.

Trước đó, Huawei đã vượt qua bài kiểm tra an ninh mạng 5G của Nhóm thúc đẩy IMT-2020 (5G) của Trung Quốc. Các thông số kỹ thuật kiểm tra được dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế 3GPP về bảo đảm an ninh mạng 5G.

M. Nhiên