Chiều 15-7, UBND tỉnh Quảng Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 với Tập đoàn FPT nhằm mục tiêu đưa Quảng Nam sớm trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước về chuyển đổi số.

Quảng Nam hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện với Tập đoàn FPT - Ảnh 1.

Quảng Nam ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện với Tập đoàn FPT

Thông qua thỏa thuận này, hai bên mong muốn đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ cơ quan nhà nước đến người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ dựa trên công nghệ số.

Thỏa thuận hợp tác giúp Quảng Nam chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển nền tảng số phục vụ kết nối liên thông đa chiều, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam đã xác định chuyển đổi số là động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04 về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, đưa Quảng Nam vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số tốt.

Tr.Thường