Zoom tiếp tục bị tấn công, sử dụng thế nào cho an toàn?

(NLĐO) - Có 8 thao tác mà người sử dụng Zoom cần thực hiện để tránh bị những "kẻ phá thối" zoombomber tấn công, lộ thông tin bí mật

Zoom tiếp tục bị tấn công, sử dụng thế nào cho an toàn?