Cò ốc tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Một số con sếu bay về sống rải rác quanh khu vực ruộng lúa của người dân. Điều đáng phấn khởi là ngoài sếu đầu đỏ, từ đầu tháng 3 đến nay, có đến khoảng 3.000 con cò ốc (còn gọi là cò nhạn, loài chim thuộc họ hạc, có tên trong sách đỏ Việt Nam) bay về Vườn trú ngụ.

Theo Hữu Nghĩa (Đồng Tháp Online)