Bà Nguyễn Thị Vân Hạnh, Phó trưởng Khoa Du lịch Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, cho biết du khách đi du lịch nông nghiệp không chỉ nhìn nông dân sản xuất mà còn muốn trải nghiệm, tham gia vào hoạt động sản xuất, chế biến sản phẩm. Bên cạnh đó, sản phẩm du lịch này có thêm kênh đầu ra cho sản phẩm của nông dân. 

Theo bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, địa bàn có nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu có thể phát triển du lịch nông nghiệp. Nhiều hộ gia đình trồng trái cây đã mở rộng diện tích vườn để mở cửa cho khách tham quan hoặc hộ gia đình liên kết với công ty du lịch đưa khách đến vườn. "Nhưng nhiều mô hình du lịch nông nghiệp bị trùng lắp. Bên cạnh đó, làm du lịch cộng đồng là tập hợp nhiều hộ gia đình làm du lịch nhưng việc quản lý các hộ này cũng khó khăn" - bà Thư nói.

Ông Nguyễn Thanh Phong cho rằng để tránh rủi ro cho nông dân, cần có lớp tập huấn cho họ nếu muốn chuyển đổi qua làm du lịch. Do đó, cần có bộ tiêu chí để nông dân làm du lịch nông nghiệp. Nông dân làm du lịch, sản phẩm bán tại nhà nhưng không có du khách thì coi như "giết chết" chính mình. 

C.Linh