Cụ thể, các những chương trình liên kết đã hết hạn gồm chuyên ngành báo chí (cử nhân và thạc sĩ) liên kết với Học viện Nam Quảng (Trung Quốc) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền; chuyên ngành tài chính ngân hàng (thạc sĩ) của Học viện Ngân hàng liên kết với Trường ĐH Birmingham; các chuyên ngành luật, khoa học chính trị, quan hệ quốc tế, Pháp ngữ và toàn cầu hóa (thạc sĩ) của Học viện Ngoại giao liên kết với Trường ĐH Jean Moulin; ngành công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh hệ CĐ Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội liên kết với Học viện Công nghệ Nam Úc; ngành Quản trị kinh doanh Trường ĐH Công nghiệp TP HCM liên kết với Trường ĐH Northcentral; ngành kinh doanh Trường ĐH Giao thông vận tải TP HCM liên kết với Trường CĐ Guildford…

Trong số các chương trình dừng tuyển sinh có chuyên ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội liên kết với Trường ĐH Northcentral; chương trình tin học và kỹ thuật tính toán Trường ĐH Bách khoa Hà Nội liên kết với Trường ĐH Kỹ thuật Điện St.Petecbua; chương trình thạc sĩ kinh doanh quốc tế của Trường ĐH Kinh tế TP HCM liên kết với Trường ĐH Curtin…

 

Y.Anh