Ngày 13-5, Ban cán sự đảng Bộ GD-ĐT đã ra kết luận tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. 

Ban cán sự đảng Bộ GD-ĐT ra tối hậu thư cho Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM - Ảnh 1.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Trước đó, trong buổi làm việc với Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM ngày 11-5, Ban cán sự đảng Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo trường thực hiện các giải pháp cấp bách, quan trọng.

Trước tiên, Ban cán sự đảng Bộ GD-ĐT chỉ đạo tập thể lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM phải tuân thủ, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban cán sự đảng, Bộ GD-ĐT và Đảng ủy khối ĐH, CĐ TP HCM; thực hiện dứt điểm két luận thanh tra của Bộ GD-ĐT (kết luận 611/KL-BGDĐT, ngày 25-6-2021 kết luận thanh tra về công tác tài chính tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM).

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM khẩn trương có giải pháp cấp bằng cho người học đã đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp, đảm bảo đúng quy định và quyền lợi của người học; chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng chậm cấp bằng cho người học đã đủ điều kiện.

Thư ký hội đồng trường thay mặt hội đồng trường thực hiện ngay việc ký thông báo thu hồi Thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16-3-2021 theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và trên cơ sở quyết nghị Hội đồng trường tại phiên họp ngày 13-4-2022, thời hạn hoàn thành chậm nhất là ngày 17-5-2022. 

Người phụ trách trường thực hiện các thủ tục cần thiết để khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đối với TS Trương Thị Hiền, thời hạn hoàn thành trước ngày 30-5-2022.

Hội đồng trường thống nhất giao quyền hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng phụ trách có thời hạn 3 đến 6 tháng để giải quyết các vấn đề cấp bách của nhà trường và thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5-2022.

Tin, ảnh: H. Lân