Ngày 7-5, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đã có thư khẩn gửi trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc; giám đốc trung tâm GDTX tỉnh và giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX ở địa phương về việc hoàn thành kiểm tra học kỳ II đối với học sinh từ lớp 1 đến 12.

Bình Định: Yêu cầu hoàn thành kiểm tra học kỳ II trước ngày 14-5 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phun thuốc tiêu độc, khử trùng để phòng, chống dịch Covid-19 tại một cơ sở giáo dục ở Bình Định

Theo đó, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đề nghị Phòng GD-ĐT chỉ đạo các trường Tiểu học hoàn thành kiểm tra học kỳ II trước ngày 13-5, sau đó tiến hành ngay việc đánh giá xếp loại học sinh và đề nghị công nhận học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học. Đối với các trường THCS, phải hoàn thành kiểm tra học kỳ II trước ngày 14-5, sau đó khẩn trương đánh giá xếp loại học sinh.

Đối với các trường THPT, Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX, phải hoàn thành kiểm tra học kỳ II trước 14-5. Giao các tổ chuyên môn có môn thi tốt nghiệp THPT xây dựng đề cương ôn tập, có giải pháp hướng dẫn ôn tập phù hợp trong tình hình dịch Covid-19.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, việc đề nghị các trường, cơ sở giáo dục ở địa phương hoàn thành kiểm tra học kỳ II trước thời hạn so với kế hoạch là nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Đức Anh