Trước băn khoăn, lo lắng của một số phụ huynh học sinh về tính chính xác, khách quan của chất lượng bài kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến đối với học sinh phổ thông, PGS-TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT, cho biết hiện nay học sinh chỉ còn 4 bài kiểm tra đánh giá định kỳ. 

Bài kiểm tra có thể thực hiện trên giấy hoặc trên máy tính, cũng có thể qua bài thực hành hoặc dự án học tập để các thầy cô, nhà trường lựa chọn một cách phù hợp và hiệu quả nhất.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học lưu ý hiện nay Bộ GD-ĐT đã giao quyền cho các nhà trường quyết định hình thức kiểm tra đánh giá trong trường hợp bất khả kháng không thể đến trường.

Hiệu trưởng các trường quyết định cách thức thực hiện để đảm bảo công bằng, minh bạch rõ ràng, đặc biệt đánh giá đúng năng lực học sinh. Bài kiểm tra đánh giá định kỳ, kết quả đánh giá định kỳ phù hợp với kiểm tra đánh giá thường xuyên, đánh giá đúng năng lực học sinh.

Trước những lo ngại kiểm tra trực tuyến có thể dẫn đến kết quả kiểm tra đánh giá thiếu trung thực, chính xác, ông Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh giáo viên và phụ huynh cần hiểu rằng kiểm tra chỉ là nhất thời.

Bản thân bố mẹ cũng cần nghiêm khắc để kiểm tra con đạt được năng lực đến đâu chứ không phải phó mặc cho nhà trường. Phụ huynh nên nhìn nhận, đánh giá định kỳ trực tuyến ở khía cạnh tích cực, đánh giá đúng năng lực người học thay vì lo lắng gian lận. Tất nhiên, các nhà trường vẫn có các biện pháp giám sát qua camera, theo dõi, trông thi bình thường…

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học lưu ý nếu kiểm tra định kỳ có những trường hợp học sinh có điểm cao bất thường so với điểm kiểm tra thường xuyên, các trường có thể kiểm tra đánh giá lại. Việc kiểm tra đánh giá được thực hiện theo quy định chung, công khai, minh bạch, tuân thủ theo quy định, tháo gỡ những khó khăn, bất thường xảy ra trong quá trình học.

"Bộ GD-ĐT không thể nào đưa ra quy định chung áp dụng cho hàng triệu giáo viên, học sinh. Chúng tôi rất đồng tình, chia sẻ và mong nhà trường sẽ thực hiện tốt việc dạy học, kiểm tra đánh giá trực tuyến" - ông Thành nói.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho hay không quy định cứng về hình thức kiểm tra học kỳ I.

Căn cứ tình hình thực tế và diễn biến của dịch Covid-19, các trường chủ động quyết định hình thức kiểm tra phù hợp. 

Nếu diễn biến dịch bệnh tại địa phương được kiểm soát, nhà trường có thể bảo đảm các điều kiện an toàn và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, có sự phê duyệt của cấp quản lý trực tiếp, thì có thể tổ chức cho học sinh đến trường làm bài kiểm tra định kỳ theo hình thức trực tiếp.

Trường hợp học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp, cơ sở giáo dục tiểu học có trách nhiệm báo cáo phương án, điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến về Phòng GD-ĐT trước khi thực hiện.

Yến Anh