Ngày 8-8, thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã công bố kết luận thanh tra việc quản lý hoạt động liên kết đào tạo, quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ của Hà Nội.

Kết quả thanh tra tại Sở GD-ĐT Hà Nội, 1 Trường THCS, 1 Trường THPT, 3 Phòng GD-ĐT, 03 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, 2 Trường trung cấp, 4 Trường Đại học/Học viện có hoạt động liên kết đào tạo và cấp phát văn bằng chứng chỉ… cho thấy Sở GD-ĐT Hà Nội chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý hoạt động liên kết đào tạo và cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Công tác quản lý thiếu chặt chẽ dẫn đến hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn có nhiều thiếu sót, sai phạm. Công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Sở, các Phòng GD-ĐT và các cơ sở giáo dục chưa chặt chẽ, tiềm ẩn phát sinh phức tạp.

Bộ GD-ĐT đề nghị Hà Nội thanh tra những cơ sở giáo dục mang danh quốc tế - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT đề nghị Sở GDĐT Hà Nội sớm tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra những cơ sở giáo dục mang danh quốc tế

Thanh tra Bộ GD-ĐT cho rằng Sở GD-ĐT Hà Nội chưa kịp thời tham mưu với UBND thành phố Hà Nội về công tác quản lý hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn; chưa quản lý được hoạt động liên kết đào tạo đối với các cơ sở giáo dục có hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội; chưa tổ chức thanh tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Thêm vào đó, Sở GD-ĐT cũng chưa ban hành quy chế quản lý việc bảo quản, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; chưa thực hiện công bố công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử; chưa quy định và đôn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện bàn giao lại sổ gốc và các văn bằng người học chưa nhận cho Phòng GD-ĐT hoặc Sở GD-ĐT để lưu giữ, bảo quản; ký, đóng dấu để cấp bằng tốt nghiệp THPT năm 2017 chưa đúng thẩm quyền.

Chưa kịp thời thanh tra, kiểm tra và phát hiện xử lý một số thiếu sót, sai phạm trong hoạt động liên kết đào tạo và quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ của các đơn vị trên địa bàn.

Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra gửi về Bộ GD-ĐT trước ngày 30-8-2019, kế hoạch cần thể hiện rõ những việc phải làm để khắc phục hậu quả; thực hiệnhoàn thiện, bổ sung các văn bản liên quan và kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền những đối tượng liên quan.

Cũng tại đây, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội sớm tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra những cơ sở giáo dục mang danh quốc tế để nhận diện rõ hơn, quản lý tốt hơn, nâng cao chất lượng giáo dục.

Yến Anh