Kết quả cho thấy còn nhiều trường chưa đảm bảo tỷ lệ về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học/sinh viên theo quy định như Trường ĐH Tài chính – Marketing, Trường ĐH Phan Châu Trinh, Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.

Trên cơ sở xác định số lượng giảng viên quy đổi của từng khối ngành và đối chiếu với quy mô sinh viên dự kiến năm 2018 mà các trường đã kê khai, các đoàn kiểm tra đã xác định hàng loạt trường chưa đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ sinh viên/giảng viên đối với một số khối ngành đào tạo như Trường ĐH Võ Trường Toản, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Trường ĐH Thành Đô, Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Bộ GD-ĐT giảm chỉ tiêu tuyển sinh hàng loạt trường ĐH - Ảnh 1.

Học sinh lớp 12 tìm hiểu thông tin về các trường ĐH. Ảnh: Bảo Lâm

Với những trường chưa đảm bảo quy định về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bộ GD-ĐT yêu cầu trường phải đảm bảo có đủ diện tích hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018. 

Với những trường có khối ngành chưa đáp ứng về tỷ lệ sinh viên/giảng viên, bộ yêu cầu các trường tuyển dụng bổ sung giảng viên hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 để đảm bảo năng lực đào tạo theo quy định. 

Bộ GD-ĐT cho hay thời gian tới sẽ tiếp tục kiểm tra việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo; theo dõi, hậu kiểm và tổ chức thanh tra (nếu thấy cần thiết) đối với những cơ sở đào tạo không đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng. 

Bộ cũng sẽ giám sát chặt chẽ quá trình tuyển sinh và đào tạo của các trường, xử lý vi phạm nghiêm minh theo đúng quy định.

Y.Anh