Theo đó, dự án mô hình trường học mới (VNEN) triển khai từ 2012 và đã tổng kết vào tháng 5-2016. Sách Hướng dẫn học theo mô hình VNEN được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT), học sinh sử dụng sách hướng dẫn học theo mô hình VNEN thay cho sách giáo khoa hiện hành, trừ các môn âm nhạc, mỹ thuật, thể dục chỉ biên soạn sách "Hoạt động giáo dục" dành cho giáo viên để tổ chức hoạt động học cho học sinh. Đối với các môn âm nhạc, mỹ thuật học sinh vẫn sử dụng sách giáo khoa hiện hành để thực hiện các nhiệm vụ học tập do giáo viên giao.

Bộ GD-ĐT lý giải vì sao sách VNEN giá cao - Ảnh 1.

Học sinh tại TP HCM mua sách giáo khoa. Ảnh: Hoàng Triều

Bộ GD-ĐT cho rằng các bài học trong sách hướng dẫn học theo mô hình VNEN được thiết kế thành các hoạt động học để giáo viên hướng dẫn học sinh tự lực nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức, dành nhiều thời gian trên lớp để tổ chức cho học sinh thực hành, báo cáo, thảo luận, phát triển năng lực. Do vậy, sách Hướng dẫn học có số trang nhiều hơn sách giáo khoa thông thường, được in 4 màu, khổ sách 19x27cm, chủng loại giấy in tốt hơn,… (sách giáo khoa thông thường khổ sách 17x24cm) nên có giá cao hơn sách giáo khoa thông thường khoảng 1,5-1,6 lần.

Trong báo cáo của Đoàn Giám sát của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội về một số nội dung trong việc thực hiện chính sách pháp luật về xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2012-2017 đã nêu thực trạng xuất bản in, phát hành bộ sách VNEN và tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục. Trong đó, báo cáo cho biết giá bán 1 bộ sách VNEN cao gấp 4 lần bộ SGK hiện hành đối với sách lớp 3 và lớp 4; gấp 3 lần đối với các lớp 5,6 và 7.

Y. Anh - B Lâm