Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa thông báo việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 2 của các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bộ GD-ĐT nhận hồ sơ thẩm định vòng 2 sách giáo khoa lớp 2 - Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp 2 từ ngày 15-11 đến hết ngày 30-11

Các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa có nhu cầu thẩm định sách giáo khoa cần thực hiện thông qua đơn vị đề nghị thẩm định là các nhà xuất bản đáp ứng các yêu cầu được quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 33.

Yến Anh