Bộ GD-ĐT cho biết đây là năm đầu tiên thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) sửa đổi, mức đóng bảo hiểm có thay đổi (4,5% mức lương cơ sở/tháng). Hiện tại, nhiều cơ sở giáo dục thu gộp 1 lần vào thời điểm đầu năm học, gây khó khăn cho học sinh, sinh viên và gia đình người học, khiến dư luận bức xúc.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của Quỹ BHYT cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục đào tạo.

H. Lân