Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các đơn vị đang chuẩn bị xuất bản sách giáo khoa (SGK) mới là nhà xuất bản (NXB) Giáo Dục Việt Nam, NXB Đại Học Sư Phạm, NXB Đại Học Sư Phạm TP HCM đề nghị không tăng giá SGK mới so với sách hiện hành. 

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị các NXB tham gia công tác biên soạn, in ấn, phát hành SGK mới phải kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, chủ động triển khai các biện pháp chi phí, xác định giá SGK đảm bảo nguyên tắc cân đối hài hòa giữa lợi ích kinh tế doanh nghiệp và mục đích phục vụ xã hội. Bộ Tài chính đề nghị các NXB thực hiện kê khai giá SGK mới theo đề nghị của Bộ GD-ĐT, đó là bảo đảm không vượt quá giá SGK hiện hành.

Bộ Tài chính đề nghị không tăng giá SGK lớp 1 mới - Ảnh 1.

Bộ Tài chính đề nghị các NXB không tăng giá SGK mới

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính đề nghị các NXB thực hiện kê khai giá theo Luật Giá 2012, trong đó, để góp phần đảm bảo an sinh xã hội, bộ trình Chính phủ về mức giá kê khai SGK mới đảm bảo không vượt mức giá kê khai của bộ SGK của NXB Giáo dục Việt Nam đã bán ra thị trường cho năm học 2019-2020; vận dụng định mức biên soạn của bộ SGK hiện hành để rà soát mức giá kê khai của bộ SGK mới.

Bộ GD-ĐT cũng kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ GD-ĐT báo cáo Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung mặt hàng SGK vào danh mục do Nhà nước định giá. Hình thức định giá là giá tối đa, cơ quan có thẩm quyền định giá tối đa là Bộ Tài chính để thực hiện từ năm 2021.

Theo lộ trình, trước tháng 3-2020, các địa phương phải thành lập hội đồng và công bố kết quả lựa chọn trong danh mục SGK được Bộ GD-ĐT lựa chọn. Việc chọn SGK lớp 1 mới năm học 2020-2021 sẽ do các trường phổ thông thực hiện, từ năm sau sẽ do UBND cấp tỉnh quyết định.

Yến Anh