Văn phòng UBND TP HCM vừa có thông báo về kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức tại cuộc họp nghe kết quả chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021 tại TP HCM.

Theo đó, đối với việc chọn SGK lớp 1 cho năm học mới tại TP HCM, Sở GD-ĐT TP HCM cần lưu ý một số nội dung khi các bộ SGK lớp 1 được đưa vào áp dụng như: Trình tự các nội dung bài giảng của từng sách có thể sẽ khác nhau; cùng một vấn đề nhưng khía cạnh tiếp cận khác nhau, cách giảng dạy khác nhau dẫn đến HS có thể tiếp thu không đồng đều. Chênh lệch về kiến thức hoặc bị chênh về chương trình. Do đó Sở GD-ĐT TP HCM phải dự báo trước các tình huống và có văn bản hướng dẫn các trường triển khai thực hiện nhằm đảm bảo việc học cho HS được đồng đều và đạt chuẩn.

Học sinh có thể tiếp thu không đồng đều khi học SGK mới - Ảnh 1.

Về dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ GD-ĐT, sở cần chủ động đề, kiến nghị bộ rút gọn quy trình, tránh rườm rà nhưng phải đảm bảo tính khách quan.

Đối với các đợt lựa chọn SGK trong thời gian tới, sở phải chủ động bám sát các chỉ đạo của bộ để triển khai hướng dẫn đảm bảo tính công bằng, khách quan, tạo điều kiện cho các bộ sách đều được tiếp cận và giới thiệu công khai cho các đơn vị để lựa chọn. Đưa các bộ sách đã được bộ phê duyệt, thẩm định lên cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến, kể cả ý kiến phụ huynh HS.

UBND TP HCM cũng đề nghị Sở GD-ĐT TP HCM báo cáo tổng thể hoạt động của các trường quốc tế dạy chương trình nước ngoài và các trường tư thục có dạy chương trình nước ngoài trên địa bàn TP. Trong đó cần nêu các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, kiến nghị cụ thể báo cáo UBND TP. 

Phương Quỳnh