Tuy nhiên, một số em cho biết, “đây chỉ là lỗi về chính tả, lỗi nhỏ nên khi làm bài mình chỉ cần suy luận là vẫn làm bài bình thường”. 

Có sai sót từ trong đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 - Ảnh 1.

Thí sinh sau môn thi tiếng Anh chiều 3-6

Liên quan đến sai sót nhỏ về lỗi chính tả, chiều 2-6 trong buổi thông tin nhanh sau ngày thi đầu tiên, ông Lê Hoài Nam, Phó GĐ Sở GD-ĐT TP HCM cho biết: Đây là đề thi chung của toàn TP, cho nên nếu có sai sót thì sẽ sai sót hàng loạt. 

Trước mắt, S\sở đã ghi nhận có sai sót về chính tả ngay khi phát đề thi môn tiếng Anh. Trước mắt, sở chỉ đạo các điểm thi, thông báo thí sinh làm bài bình thường. 

Sau đó, ban chỉ đạo Hội đồng chấm thi sẽ có bàn bạc và xử lý sau. Theo ông Nam, có thể lỗi chính tả, sở sẽ chỉ đạo theo hướng có lợi nhất cho thí sinh.

Đặng Trinh