Tại hội thảo trực tuyến "Giải pháp giáo dục STEM dành cho trường học" tổ chức cho hơn 300 cán bộ, giáo viên tại TP HCM ngày 10-7, nhiều ý kiến cho rằng, cơ sở vật chất tại các trường học đóng vai trò quan trọng, thậm chí quyết định hiệu quả giáo dục STEM.

Hội thảo do KDI Education tổ chức nhằm mục đích cập nhật những thông tin mới nhất về giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, cũng như một số mô hình triển khai STEM trong nhà trường hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Hồ Trung, Trưởng phòng Quản lý phổ thông của Tập đoàn Giáo dục IGC, đối với định hướng giáo dục STEM của hệ thống IGC, việc học sinh được tự tay tạo ra sản phẩm mẫu đóng vai trò rất quan trọng. Nhà trường xây dựng các phòng Maker-lab tại các cơ sở đào tạo, và tại đó học sinh được trực tiếp ứng dụng quy trình tư duy thiết kế để hình thành ý tưởng sáng tạo và chế tạo ra các sản phẩm thực tế.

Triển khai giáo dục STEM sao cho hiệu quả? - Ảnh 1.

Học sinh tham gia lớp học STEM

Tại buổi hội thảo, PGS-TS Lê Huy Hoàng, Trưởng khoa Sư phạm Kỹ thuật Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội, chủ biên môn Công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhận định, giáo dục STEM là tổng thể các chính sách, hoạt động thúc đẩy giáo dục và đào tạo về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán học ở các cấp độ giáo dục. Từ đó, thu hút sự quan tâm, nâng cao hứng thú và chất lượng học tập của học sinh trong các lĩnh vực đó, hướng tới mục tiêu định hướng nghề nghiệp, phân luồng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, tạo nền tảng để phát triển khoa học công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bên cạnh việc chủ động tích hợp hoạt động trải nghiệm STEM vào giảng dạy các môn học, cũng như tận dụng các phòng bộ môn sẵn có, các trường học cũng được khuyến khích tăng cường hợp tác với các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng giáo dục STEM trong nhà trường.

Đặng Trinh